The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Juni-oktober 1842

Kryds. Dvs. indvisningstegn. Følgende er skrevet i venstre margen på den anden led: “x at jeg giorde for meget for ham [...] Stampe giemte altid det beste for Thorvaldsen og medens han var borte hed det altid: det maa vi see at faae godt til Thorv: kommer tilbage osv;”

Last updated 24.01.2019