The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Tidligst september 1807, senest august 1810

Den danske maler J.L. Lund. Lunds tilstedeværelse i Rom kan også bruges til at datere brevet, idet Lund rejste fra Rom i selskab med Friederike Brun, som det fremgår af brevet af den 4.9.1810, den 12.8.1810 (se Brun, op. cit., p. 319). Nærværende brev kan derfor senest være skrevet i august 1810.

Last updated 07.01.2013