The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Ca. marts 1842

Kryds og dobbelt vandret streg. Dvs. indvisningstegn. Følgende er skrevet i venstre margen på den anden led og margenen foroven: “N 1 X= dette i Anledning af at Thorv: ikke vilde kiøbe et stykke, som han fandt for dyrt = nu blev han bagtalt troer de ikke Englænderne havde villet prutte med mig, jeg er altid blevet bestemt ved mit første forlangende, men har aldrig eller fortalt til nogen de allerabsurdeste tilbud af folk, som ikke vare delicate.”

Last updated 10.01.2019