The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Ca. marts 1842

Dvs. den danske baron, godsejer, diplomat og hofjægermester Christian Frederik Zeuthen og hans hustru Sophie Hedevig Schulin (1810-1866).

Last updated 24.06.2019