The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 8.3.1836

Carlo Santi var, som det fremgår, amatørmusiker (“dilettante”), men om han var sanger eller pianist er p.t. ikke afklaret. Bjarne Jørnæs har foreslået, at Santi spillede og ikke sang, fordi han i teksten beskrives som den, der har “eseguita” den omtalte “musica”. Se Jørnæs’ artikel Den danske Prometeus.

Last updated 09.01.2019