The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.1.1807

Thorvaldsen henviser muligvis til Rantzaus venskabelige brev fra medio august 1805, men svarer i brevet på en ukendt besked fra Johan Georg Wahl (se følgende kommentar). Det kan dog ikke udelukkes, at der muligvis kan være tale om en henvisning til et bortkomment brev. Rantzau lærte Wahl at kende i Rom og bestilte et maleri hos ham (se hertil Hjördis Jahnecke: Die Breitenburg und ihre Gärten im Wandel der Jahrhunderte, Kiel 1999, p. 198).

Last updated 07.01.2013