The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 23.1.1807

Denne tekst er skrevet til i marginen. Den påtænkte placering er angivet med et kryds, men da bemærkningen knytter sig til den omtalte marmorblok, er margintilføjelsen her indsat, hvor den indholdsmæssigt passer.

Last updated 06.11.2008