The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.1.1804

Schubart havde i dén grad bidraget til, at Thorvaldsen ikke blev glemt i Danmark i kraft sin formidling af kontakten mellem billedhuggeren og Charlotte Schimmelmann i form af brev af 7.11.1803. Det må formodes, at Schubart sikkert også selv skrev til sin søster i efteråret 1803 og bad hende tale Thorvaldsens sag i Danmark.
Schubart vedblev at interessere sig for billedhuggerens ve og vel, se referenceartiklen om Thorvaldsens forbliven i Rom omkring 1803-1804.

Last updated 07.01.2013