The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.10.1819

Via del Babuino, hvor Thorvaldsen, som det fremgår her, havde et magasin. Formentlig er der tale om det værksted, som Thorvaldsen skriver om i brev af 5.1.1798 til Kunstakademiet: “Mit Logis er for nerverrende Tiid paa Hiørnet af Strada Babuina og den lille Gade som gaaer til Theaterret Aliberti hvor ieg har mit Vedsted i Nerheden.”

Last updated 07.01.2013