The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 18.6.1820

Det er bemærkelsesværdigt, at Boisserée her nævner Thorvaldsens beundring for Goethe som en drivkraft, der kunne få ham til at påtage sig at udføre basrelieffet til mindesmærket, trods det at han er ved at drukne i opgaver. Denne forståelse af Thorvaldsens syn på Goethe modsiger den, man finder i J.M. Thieles biografi.

Last updated 23.11.2018