The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–juni 1839

De første af Thorvaldsens gratier er Gratierne og Amor, A29. Thorvaldsens senere statue Gratierne med Amors pil og Amor med lyren, A32, stod færdigmodelleret 23.6.1842 og er en omarbejdning af A29.

Last updated 10.12.2018