The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–juni 1839

Skrevet i venstre margen.
De to forkortelser henviser utvivlsomt til de to sange, der var forfattet af Grundtvig og Hauch, som nævnes i det følgende. Sangene kendes p.t. ikke.

Last updated 14.06.2019