The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 9.2.1836

Hvem denne betegnelse dækker over vides p.t. ikke med sikkerhed, det kan dog være et kælenavn for den tyske maler Carl Werner, jf. dennes biografi.

Last updated 31.08.2018