The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–juni 1839

30.7.1840 rejste Thorvaldsen fra København til Roskilde for at overvære Stænderforsamlingen i nogle dage med familien Stampe. Herfra antagelig tilbage til København.

Last updated 11.10.2018