The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–juni 1839

Følgende passage er skrevet i venstre margen på den anden led på p. 62, men vurderes på trods af det manglende indvisningstegn, at skulle indføjes på p. 63 i nærværende originalmanuskript: “paa en Tuur i Hollænder Skoven [...] Th: i sit heele Liv kunde Thr: aldrig glemme.”

Last updated 16.05.2019