The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 5.2.1829

Dette er en fejl for den danske forfatter og notarius publicus N.C.L. Abrahams.
Thiele III, p. 361, skriver da også Abrahams i stedet for Abrahamson.
Hans brev fra Paris, der nævnes i det følgende, er dateret November 1827.

Last updated 13.08.2018