The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–juni 1839

Dvs. den danske kammerassessor og toldskriver Laurids Fog Muus (1795-1856), som var gift med Christiane Muus (1802-1859), née Bruun.

Last updated 19.12.2018