The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Invisible and the Visible

Der henvises i det følgende til breve i Ny Carlsberg Glyptoteks arkiv. De er venligt stillet til rådighed af mag.art. Claus Grønne, arkivar ved Ny Carlsbergfondet. Han forbereder for tiden en online-udgivelse af Carl Jacobsens korrespondance.

Last updated 08.08.2018