The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Invisible and the Visible

G. Zoëga: Li bassirilievi antichi di Roma, I-III, Rom 1808. Det er vigtigt her at understrege, at Zoëga valgte at illustrere sit eget bogværk med de såkaldte konturstik, dvs. et kobberstik med langt færre modellerende skyggevirkninger, end det er tilfældet hos Cunego. Kun de vigtigste linjer gengives. Dette illustrationsvalg hænger nøje sammen med Zoëgas fokus på præcision og færrest mulige tolkninger. Han fokuserede på genstandenes former, motivets komposition og på identifikationen af antikkens formelle billedsprog og konventioner. I sit forord skrev Zoëga netop om linjens vigtighed for opfattelsen.

Last updated 08.08.2018