The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1826-1827 (1876)

Der menes forrangen eller førerpositionen.
Som det fremgår, blev denne ofte gentagede og ureflekterede værdidom grundlagt allerede i Thorvaldsens levetid – nemlig at Thorvaldsen mht. relieffer er en bedre kunstner end Canova, mens det omvendte gør sig gældende for statuer.

Last updated 02.08.2018