The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1826-1827 (1876)

Keyserling er p.t. ikke identificeret, men der var antagelig tale om et medlem af den baltertyske adelsfamilie Keyserlingk. Muligvis en person, der rejste sammen von Hahn, der nævnes i det følgende, og som også stammede fra de baltiske lande.

Last updated 02.08.2018