The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 1826-1827 (1876)

Handelsmanden og forfatteren Mendel Levin Nathanson (1780-1868) samlede mange fremtrædende kulturpersonligheder i sit hus i København i første halvdel af 1800-tallet.
Den Nathansonske familie ses på dette maleri af C.W. Eckersberg fra 1818.

Last updated 23.07.2018