The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–June 1839

Følgende passage er skrevet foroven på siden på den anden led: “[Dog sielden faaer] Man den ær[gelse,] Thi man seer de Eleganteste Huuse belemret med de grueligste Gips Sager og Raad til at lade giøre noget i Marmor har ingen[.”]”

Last updated 19.07.2018