The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.2.1819

Raczyński havde i sit sidste brev af 21.12.1818 forhørt sig om prisen på to marmorversioner af Natten, jf. A369, og Dagen, jf. A370. Og desuden udbedt sig gengivelser af de to relieffer.
De kobberstik, som Thorvaldsen her fremsender, svarer sandsynligvis til Ferdinando Moris såkaldte konturstik, der gengiver Natten, E75w, og Dagen, E75v.

Last updated 08.07.2018