The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 13.12.1817

Humboldts tanke om, at kristendommens emnekreds ikke egner sig for skulpturelle fremstillinger, men derimod for maleriet og musikken, matcher den holdning, man finder hos den tyske filosof G.W.F. Hegel (1770-1831) i Vorlesungen über die Ästhetik (1835-38), se afsnittet Christliche Skulptur. Lignende tanker finder man fx hos den danske filolog Christian Molbech i skriftet Om Billedhuggerkonsten og dens Poesie.

Last updated 02.07.2018