Comment on 13.12.1817

Som det fremgår af noten markeret med asterisk gælder referencen en mere end 100 fod lang frise, der skulle udfolde kristendommens historie, bestilt hos Thorvaldsen af kronprins Ludwig af Bayern, den senere Ludwig 1. Frisen var bestemt til at udsmykke Apostelkirche i München. Se hertil Margrethe Floryans artikel Jesu liv i Thorvaldsens fortolkning. Projekt Münchener Apostelkirche og Thorvaldsens skitse C878, der kan relatere sig til projektet. Udsmykningen blev aldrig udført.

Last updated 02.07.2018