The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.6.1818

Den samlede pris for statuen kendes p.t. ikke, men de her omtalte 250 scudi må have dækket over 1. rate af betalingen, da Raczyński nedenfor nævner, at 2. rate er på vej.
Thorvaldsen modtog normalt 1. rate ved bestillingen i Rom, og senere så 2. og 3. rate, se Thorvaldsens værker, betaling i rater.
Der har i dette tilfælde antagelig været tale om 3 rater à 250 scudi, da den sidste rate på 250 scudi blev betalt 31.3.1821.
Statuens pris har i så fald været på i alt 750 scudi, hvilket ligger en smule under prisniveauet for Thorvaldsens marmorstatuer af denne størrelse. Se mere herom i Thorvaldsens værker, priser.
Scudi er en romersk møntenhed.

Last updated 01.07.2018