The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on September 1838–June 1839

Følgende perioden: “Modtagelsen kand jeg ikke forbiegaae og skal følge den”, optræder ikke i Rigmor Stampe, op. cit. I de forklarende noter (p. 325, n. 2) står der dog følgende:
“Her står: “Modtagelsen kan jeg ikke forbigaae og skal jeg lade følge her.” – Da beskrivelsen ikke står i nærværende originalmanuskript og da den intet nyt indeholder, udelades den her på et par små anekdoter nær”.
De små anekdoter bringes i Rigmor Stampe, op. cit., p. 4-6.

Last updated 08.09.2019