The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.1.1804

Skønsomhed betyder ikke bare evnen til at kunne skønne klogt og velovervejet, men også taknemmelighed og påskønnelse, se Ordbog over det danske Sprog.
Schubart spiller antagelig på begge betydninger af ordet her og i de dramatiske vendinger i det følgende. Han hentyder sandsynligvis til udtalelser, Thorvaldsen må være kommet med vedr. hans formelle forpligtelse til at vende hjem til Danmark. Det havde billedhuggeren meget lidt lyst til, og han må have ytret noget om, at hvis man krævede det af ham, ville han afsige sig sin indfødsret og gøre sig helt fri af de forpligtelser, han havde over for Danmark og altså rive skønsomheds bånd løs.
Et næsten samtidigt brev af februar-marts 1804 peger på det samme. Her understregede Schubart den nationale forpligtelse C.F. Hansen havde til at give Thorvaldsen opgaver til Christiansborg slot: “De vil giøre Dem Fædrenelandet fortient ved at bidrage til at vor Thorvaldsen stedse vedbliver at være Dansk.” Også her må det formodes, at Schubart refererer til Thorvaldsens udtalelser.
Om denne sag, se mere i referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom.

Last updated 25.09.2015