The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.1.1804

Det var sandsynligvis med velberåd hu, at Schubart her og i den sidste del af nærværende brev appellerer til Thorvaldsens nationale sindelag. Spørgsmålet om nationalt tilhørsforhold spillede nemlig en vigtig rolle i sagen om Thorvaldsens forbliven i Rom, se mere i referenceartiklen herom.

Last updated 07.01.2013