The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.1.1804

Thorvaldsens marmorkopi af en buste, som forestiller renæssancemaleren Rafael, A752. Originalen blev udført af billedhuggeren Pietro Paolo Baldini (også kendt som Naldini, ca. 1605-1650). Den blev i 1674 opstillet på Rafaels grav i Pantheon. Busten blev flyttet i 1820 sammen de øvrige buster i Pantheon til Kapitol, og samlingen fik navnet La Protomoteca Capitolina, den kapitolinske portrætsamling. Se Cataloghi dei Musei comunali di Roma, V, La Protomoteca Capitolina, Rom 1955, p. 11-12, 80.
Denne buste bestilte Abildgaard hos Thorvaldsen i brev af 3.12.1799, som det fremgår af det følgende.

Last updated 07.01.2013