The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 2.9.1824

Caroline von Humboldt blev portrætteret af Thorvaldsen i 1805 og 1818, og i hvert fald et marmoreksemplar af 1805-busten befandt sig indtil 1945 på familiesædet Schloss Tegel ved Berlin, mens 1818-bustens skæbne er anderledes uvis.

Det er muligt, at Humboldts placering af den i brevet omtalte portrætbuste af Caroline von Humboldt i “Den store stue nedenunder” fremgår af et maleri af en ubekendt maler fra o. 1830.


Ubekendt: Wilhelm von Humboldt på Schloss Tegel

Ubekendt: Wilhelm von Humboldt på Schloss Tegel. Olie på lærred, cirka 1830. Freies Deutsches Hochstift/Frankfurter Goethe-Museum mit Goethe-Haus, Frankfurt am Main. Fotoet er scannet fra Maisak og Kölsch, op. cit.


Maleriet forestiller Wilhelm von Humboldt i sit arbejdsværelse på Schloss Tegel. Dette rum må være lig med “den store stue” i Tegels stueetage, der netop også tjente som arbejdsværelse og også i dag er udstyret med skrivebord.

Den gengivne buste t.h. på maleriet kunne oplagt være Thorvaldsens portræt af Caroline von Humboldt, dels fordi det ville være helt i tråd med genren at medtage Humboldts fraværende og nyligt afdøde hustru i portrættet på denne måde, dels fordi vi fra nærværende brev ved, at han placerede busten i sit arbejdsværelse.

Omvendt er der noget, der ikke stemmer, for den gengivne buste er ikke i klar overensstemmelse med den portrætbuste, vi kender; bl.a. er frisuren langt mindre tung, men til gengæld udstyret med et pandebånd (med et ornament?), og også kæbepartiet er markant anderledes. Men fordi det er så oplagt, at der netop er tale om Thorvaldsens portræt af Caroline, giver maleriet stof til nye spørgsmål:

Er der tale om, at maleren har “forskønnet” den buste, vi kender, eller er der snarere tale om, at det er den hidtil ukendte buste fra 1818, der er afbildet på maleriet? Et argument for det sidste kunne findes i nærværende brev, hvor Humboldt omtaler bustens “overdrevne hårpynt”. (1805-busten ser ud til, ud fra den sparsomme fotodokumentation af værket, kun at være udstyret med et enkelt hårbånd midt på hovedet).

Last updated 13.09.2018