The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.7.1820

Hvilke personlige forhold, Haste hentyder til, vides p.t. ikke. Hans kone, Birgitte, født Melbye var i live. Hun døde først i 1850 som 73-årig, jf. V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905.

Last updated 29.05.2018