The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.1.1804

Dvs. Thorvaldsens brev af 7.11.1803, som Schubart skrev udkastet til, og som han antagelig også var hovedforfatter til.
Heri antydes det diskret, at det netop var de to ministre Schimmelmann og Reventlow, der skulle påvirkes, for at Thorvaldsen kunne opnå en officiel godkendelse af sit ønske om at forblive i Italien. Som det ses, havde Charlotte Schimmelmann talt med eller ville tale med begge de højtstående herrer, hvoraf den ene altså var hendes egen mand.

Last updated 07.01.2013