The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 21.1.1804

Den danske statsminister Christian Ditlev Reventlow, der allerede i 1790’erne havde støttet Thorvaldsen på forskellig vis, som det indirekte fremgår af det følgende.

Last updated 30.06.2008