The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.8.1820

At Thorvaldsen i digtet tiltales med Du, kan forklares med poetisk frihed. Bertouch var under normale omstændigheder Des med Thorvaldsen, som det fremgår af hendes brev af 25.3.1821.
At hun tager sig den frihed at sige Du straks fra digtets start, har uden tvivl fået tilhørerne til at spidse ører. Og tiltaleformen forstærker digtets uformelle grundtone og lægger op til digtets afsluttende pointe: Nu skal der tales ligeud af posen.
Se i øvrigt Dus med Thorvaldsen.

Last updated 15.05.2018