The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on The Legacy of Thorvaldsen in 19th-Century Warsaw

The University or Warsaw Library, Manuscripts Department, Uniwersytet Warszawski. Inwentarz. Zakład Historyi Sztuki. Dział: Zbiór odlewów gipsowych i rzeźb. Rok: 1917. Sporządził: Zygmunt Batowski, inv. 331; Oszacowanie Zbioru Odlewów Gipsowych Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 1939, inv. 333.

Last updated 12.04.2018