The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.1.1835

Dvs. den florentiske renæssancemaler Raffaello Santi (1483-1520), der var højt estimeret som kunstnerisk forbillede i Thorvaldsens samtid – herunder, som det fremgår, af Thorvaldsen selv.

Last updated 05.03.2018