The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 11.1.1835

Se ang. Thorvaldsen samlinger, som de fremstod i hans bolig i Rom, også maleren Louise Seidlers og forfatteren F.C. Hillerups beskrivelser i artiklen om Casa Buti. Se ang. Thorvaldsens malerisamling i særdeleshed Kira Kofoeds artikel Thorvaldsens malerisamling – en samling med en særlig udeladelse.

Last updated 05.03.2018