The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.11.1803

Det forekommer umiddelbart ikke helt forståeligt, hvorfor Thorvaldsen i efteråret 1803 mente, at lige netop to års yderligere ophold i Rom ville have været tilstrækkelige til at gøre ham til en “artiste habile” al den stund, at han i 1803 var blevet hyldet som en stor kunstner fra flere sider pga. Jason med det gyldne skinds, A52, succes. Thorvaldsens kunstneriske selvbevidsthed synes ikke at have været så lav, som brevets beskedne formulering lader ane. Alt tyder tværtimod på, at billedhuggeren var så overbevist om sit talent, at han fandt det urimeligt at vende tilbage til Danmark, fordi udsigterne til kunstnerisk arbejde i Danmark var temmelig ringe; se mere om dette i referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom 1803-04.
De to år forekommer da snarere skønsmæssigt valgt. Thorvaldsen håbede antagelig på, at han efter to år ville have modtaget så tilpas mange bestillinger, at han ville kunne klare sig på egen hånd, og da frit kunne vælge, om han ville blive i Rom eller ej. Desuden kunne han antagelig ikke bede om støtte i en længere periode. Og så kan det trods alt heller ikke udelukkes, at han på dette tidspunkt overvejede at vende tilbage til Danmark efter to år.

Last updated 07.01.2013