The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.11.1803

At Thorvaldsen skulle blive uværdig til at være grevindens landsmand, hvis ikke han kunne forfølge sin karriere i Rom, var mere end blot tom smiger. Fædrelandskærligheden spillede en afgørende rolle i argumentationen for at lade Thorvaldsen forblive i Rom: Det tjente Danmark bedre med en talentfuld billedhugger dér end hjemme i København. Se mere herom i referenceartiklen Thorvaldsens forbliven i Rom.

Last updated 07.01.2013