The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Some remarks on the bust of Wilhelmine Benigna Biron

OK “Marmorbusten i Dresden, der vel er udført efter no. 312, viser en lille Afvigelse fra Originalmodellen. Den snoede Haarlok, der paa no. 312 paa hver Side af Hovedet fører fra de nedhængende Sidekrøller ind i Flettefrisuren, mangler paa Marmorbusten. Sml. Fig. 13 og Fig. 14.”, jf. Sass, Om nogle Portrætbuster i Thorvaldsens Museum, p. 92, n18

Last updated 30.03.2017