The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on June 1803

Dette er en trykfejl for 1803 – da Kotzebue nedenfor omtaler Thomas Hopes bestilling i marmor af Jason, A822, hvilket først skete ca. 20.3.1803 – og da den omtalte artikel i Der Freimüthige udkom 2.6.1803.

Last updated 29.09.2017