The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.10.1805

Thorvaldsen har åbenbart i et nu tabt brev beklaget sig over sine velkendte vanskeligheder ved at skrive. Han var ordblind og desuden ikke særlig skolet mht. at skrive.
Gotskalk Thorvaldsen skrev – som det fremgår – stort set uden problemer. Han har formodentlig fået en bedre skoleundervisning i sin fars præstegård på Island end sønnen.
Om Thorvaldsen juniors skrivefærdigheder eller mangel på samme, se i øvrigt Georg Brandes: ‘Fra Thorvaldsens Ungdom’, i: Liv og Kunst, København 1929, p. 99-106; og Julius Lange: Udvalgte Skrifter, bd. I, København 1900, p. 125f.
Se også Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

Last updated 11.03.2017