The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 20.10.1805

Dette er et skjult citat fra Thomas Kingos salme fra 1699 Den nåde, som vor Gud har gjort, hvor 2. vers begynder:
“Vor næstes fejl vi skjule må / med kærlighedens kåbe…”

Last updated 11.03.2017