The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on Commission for the Academy of Fine Arts, Copenhagen

Nogle af Kunstakademiets gipsafstøbninger kunne være blevet overført til Thorvaldsens Museum og herefter solgt på den auktion over dubletter og andre af Thorvaldsens efterladenskaber, som Thorvaldsens Museums Bestyrelse afholdt i oktober 1849. I auktionskatalogerne, op. cit., ses således 21 gipsafstøbninger, der kunne stamme fra akademiets samling.

Last updated 24.02.2017