The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 7.-10.5.1819

Dvs. Domenichinos fresko Skt. Nilus helbreder en besat dreng med sine bønner.
Fresken er reproduceret på to kobberstik i Thorvaldsens grafiksamling:

Sacerdos jussu S. Nili (Sankt Nilus´ mirakel)
Antonio Pazzi (1706-1768): Sankt Nilus’ mirakel, E312

Sankt Nilus' mirakel
Ferdinand Ruscheweyh: Sankt Nilus’ mirakel, E1028

Last updated 13.02.2017