The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on C.E.F. Weyse, Altona and Copenhagen

Breve og Aktstykker vedrørende Johan Ludvig Heiberg. Udgivet… ved Morten Borup. Tredie Bind 1840-1852, København 1949, s. 166f.

Last updated 23.01.2017