The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on C.E.F. Weyse, Altona and Copenhagen

C. E. F. Weyse. Breve. I, 50 samt i Memoirer og Breve XXXVII, s. 155.

Last updated 27.01.2017