The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 17.1.1820

Også forinden Thorvaldsens afrejse mod Danmark 14.7.1819 havde der været utallige festlige lejligheder, se hertil fx Brøndsteds brev 28.7.1819, hvori han skriver:
“Thorwaldsen rejste da endelig d. 14 July og jeg begynder allerede at længes efter hans Hjemkomst til Rom – dog var jeg fast glad over at det endelig blev til Alvor med Afrejsen thi de mangfoldige Afskedstoast som her gaves for Thorw. paa alle Kanter og som jeg ogsaa maatte tømme med, truede fast med at ruinere vor Ædruelighed”.

Last updated 07.01.2013